Experience@Work

Hoe het werkt

Dankzij Experience@Work kunnen ervaren talenten uit organisaties ingezet worden bij andere organisaties die op zoek zijn naar specifieke ervaring of talenten.

En dit aan een haalbare prijs.

Over Experience@Work

Over: hoe het werkt

  1. Je wil een extra dosis ervaring binnenhalen in je organisatie. Je beschikt hiervoor over een (beperkt) budget. Maak je vraag kenbaar via dit portaal.
  2. het budget dat je voorzien hebt minimaal overeenkomt met de kostprijs van zulk profiel met tien jaar ervaring, en of één van de deelnemende organisaties een ervaren profiel beschikbaar heeft in overeenstemming met deze opdracht. Op basis van je functiebeschrijving gaat Experience@Work na of:
  3. Medewerkers van aangesloten organisaties kunnen spontaan solliciteren voor je vacature en worden eerst gescreend binnen de eigen organisatie. Je kan de medewerker interviewen / selecteren die je het meest geschikt lijkt voor de opdracht.
  4. Experience@Work stelt een dienstverleningsovereenkomst op tussen jouw organisatie en de organisatie waartoe de medewerker behoort. Het benodigde budget komt minimaal overeen met een profiel met tien jaar ervaring, daar waar je een medewerker met meer dan dertig jaar ervaring in huis kan halen. 
  5. Verloop van de opdracht. Het verloop van de opdracht wordt nauwgezet opgevolgd door Experience@Work.