Experience@Work

Veelgestelde vragen

Door inlenende organisaties

Werkgevers met vacatures stelden ons reeds volgende vragen:

 • Kunnen we op jullie diensten beroep doen voor opdrachten van korte of lange duur?

  We beogen vooral opdrachten van lange / onbepaalde duur. De betrokken medewerkers zijn vaak rond de 55 jaar oud en zoeken een mogelijkheid tot eindeloopbaanplanning tot aan het pensioen. Dat betekent een engagement van nog zo’n 8 à 12 jaar. Indien u toch bij ons wil aankloppen voor een opdracht van bepaalde duur, kan dit, maar dan wordt de “pool” van medewerkers die hierop beroep kan doen kleiner aangezien sommige werkgevers deze mogelijkheid niet aanbieden aan hun werknemers.

 • Welke profielen hebben jullie in jullie “pool”?

  Het gamma aan profielen is heel breed, aangezien bij de aangesloten werkgevers alle functies vertegenwoordigd zijn, zoals HR, finance, legal, IT, logistieke en sales profielen, communicatie, marketing, administratieve ondersteuning, … Aangezien de medewerkers van deze werkgevers de vacatures online kunnen consulteren en dus op vrijwillige basis solliciteren, is het nooit op voorhand te voorspellen of en hoeveel kandidaten er zullen aangeboden worden.

 • De barema’s in onze sector liggen vrij laag, vormt dit geen probleem?

  In geval van selectie blijft de medewerker op de payroll van zijn huidige werkgever. Tussen de huidige werkgever en uw organisatie wordt een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Het bedrag in deze overeenkomst komt overeen met uw barema voor een dergelijk profiel met 10 jaar ervaring. We zijn er ons van bewust dat dit nooit de werkelijke kost dekt van de medewerker en dat de barema’s in bepaalde sectoren (veel) lager liggen dan bij de aangesloten werkgevers, zodat een deel van de salariskost gesponsord blijft door de huidige werkgever.

 • Wij hebben geen budget voor een medewerker met 10 jaar ervaring. Is dit mogelijk?

  Standaard wordt een budget aangerekend volgens het barema dat van toepassing is binnen uw organisatie voor een dergelijk profiel met 10 jaar ervaring. Indien u niet over dit budget beschikt, kan u uw vacature wel doorgeven met vermelding van het budget dat u wel ter beschikking heeft, maar dan zullen bepaalde werkgevers de publicatie van de vacature mogelijkerwijze weigeren aangezien de sponsoring mogelijks tè omvangrijk wordt.

 • Kan ik zelf de selectie van de medewerker doen?

  Ja, u staat zelf in voor de selectie van de meest geschikte kandidaat volgens uw eigen selectieproces, wat parallel kan lopen met andere recruteringskanalen.

 • Is hier enige kost voor mij aan verbonden?

  Neen, dit is een alternatief en kostenloos recruteringskanaal. U kan op deze manier extra (ervaren) kandidaten aantrekken zonder dat er een kost aan verbonden is.

 • Moet ik naast het bedrag in de dienstverleningsovereenkomst nog iets anders voorzien?

  Aangezien de medewerker op de payroll blijft van de aangesloten werkgever, blijft hij zijn voordelen van deze werkgever behouden. U hoeft dus niets extra te voorzien zoals vb. aanvullende voordelen of een woon-werkvergoeding. Daarnaast is het ook zo dat u geen sociaal passief opbouwt en de dienstverleningsovereenkomst kan stopzetten of verbreken met één maand vooropzeg of verbrekingsvergoeding.

 • Wat indien het toch niet zo goed verloopt?

  Indien de samenwerking met de geselecteerde medewerker toch niet verloopt zoals gewenst, kan de dienstverleningsovereenkomst stopgezet worden mits een vooropzeg of verbrekingsvergoeding van één maand. De betrokken medewerker keert dan terug naar zijn huidige werkgever.

 • Wat is de win voor de uitlenende organisatie?

  Uitlenende organisaties kaderen dit binnen hun (einde)loopbaanbeleid, met als doelstelling hun medewerkers langer gemotiveerd en zinvol aan het werk te houden. Het is een waardig en actief alternatief voor brugpensioen en past binnen de cao 104, het tewerkstellingsplan voor 45+.

 • Kan elke werkgever met vacatures bij jullie aankloppen?

  In principe wel. In eerste instantie werd vooral gekeken naar de non profit sector aangezien dat een zekere meerwaarde biedt voor senior medewerkers : het gevoel – na een loopbaan in een commerciële omgeving – iets bij te dragen tot de maatschappij. Heel wat medewerkers zien het “dichter bij huis” werken ook als motivatie voor hun eindeloopbaanjob, waardoor ook jobs in de profit sector / bij KMO’s in aanmerking komen. Mochten er concurrerende activiteiten of belangenconflicten zijn met één van de aangesloten werkgevers, dan kan deze betrokken werkgever besluiten om deze vacature niet op hun eigen platform te publiceren.

Door uitlenende organisaties

Werkgevers die overwegen deze alternatieve eindeloopbaanmogelijkheden aan te bieden aan hun senior medewerkers stelden ons reeds volgende vragen:

 • Wat is de win voor de uitlenende organisatie?

  Uitlenende organisaties kaderen dit binnen hun (einde)loopbaanbeleid, met als doelstelling hun medewerkers langer zinvol en gemotiveerd aan het werk te houden. Het is een waardig en actief alternatief voor brugpensioen en past binnen de cao 104, het tewerkstellingsplan voor 45+. Daarenboven bent u in staat inkomsten te genereren en zo de loonlast te verlagen, èn biedt dit ook doorgroeimogelijkheden voor de jongeren in uw organisatie.

 • Kan elke werkgever toetreden tot het platform en wat zijn de voorwaarden?

  Elke potentiële toetreding dient goedgekeurd te worden door de raad van bestuur. Toetreden is eenvoudig. Neem contact op via info@experienceatwork.be of +32 478 20 79 58 en wij bezorgen u de details.

 • Welke werknemers uit mijn organisatie krijgen toegang tot de vacatures?

  Dat bepaalt u zelf. Wij vragen om dit concept te kaderen binnen de (einde)loopbaanpolitiek en de vacatures dus vanaf een bepaalde leeftijd aan te bieden aan alle medewerkers. Daarnaast is het mogelijk dat medewerkers die geen vast job (meer) hebben hier eveneens van kunnen genieten.

 • Heb ik controle over de vacatures die op het platform verschijnen?

  Ja, elke toegetreden organisatie krijgt een eigen online platform waarop medewerkers de vacatures kunnen raadplegen. Indien bepaalde vacatures omwille van de aard van de functie of het budget niet op uw eigen platform mogen komen, dan is dit heel eenvoudig aan te geven.

Door senior medewerkers

Senior medewerkers stelden ons reeds volgende vragen: